Willem van der Velden

Frank heeft heel veel verandertrajecten in allerlei organisaties en bedrijven begeleid. Deze ervaringen vormen de basis van zijn e-book ‘KOM MAAR OP! Bewegen naar verandering’. Het boek staat vol met praktische tips en is een handzaam model. Geeft een concreet houvast voor iedereen die een sturende en coördinerende rol heeft in een verandertraject.