Referenties

Dit zijn bedrijven en organisaties in verandering waarvoor wij mooie projecten hebben uitgevoerd :

CARIBISCH NEDERLAND 

NEDERLAND / INTERNATIONAAL 

REVIEWS SELIBON

Teamleider

"Deze coaching heeft me goed geholpen in mijn zelfstandigheid en professionaliteit en heeft mijn vertrouwen vergroot in mijn leidinggevende rol. Door telkens ter voorbereiding van elke sessie mijn verslagen te lezen, die onderdeel waren van de coaching, bleef ik scherp op mijn ontwikkelpunten. Frank is een strenge, maar ook prettige en motiverende coach. Hij sloot goed aan bij mijn werksituatie."

Communicatie Professional

"Ik kijk terug op een leerzame coaching-traject en ben tevreden met de resultaten ervan. Ik werk nu meer proactief i.p.v. reactief. Dat is een vooruitgang. Ook is mijn stijl van communiceren effectiever geworden: ik ben beter in staat om de mening van de collega’s serieus te nemen en de collega in hun waarde laat. Dit heeft ertoe geleid dat de onderlinge werkverhouding met collega’s sterk is verbeterd. Ik ben dankbaar voor het aangeboden coach-traject en de rol en support van Frank als coach en klankbord."

Directeur

"Ik ben Frank zeer veel dank verschuldigd voor zijn constructieve coaching en advies. Ik had het op dat moment echt nodig. Onze intensieve gesprekken hebben mij relevante inzichten gegeven over mijn functioneren en het effect ervan. De gesprekken die ik als onderdeel van de coaching heb moeten voeren met mijn managers over mijn leiderschap heb ik als zeer waardevol ervaren. De coaching heeft opgeleverd dat ik nu beter stuur en focus weet te houden op de relevante KPI’s, duidelijker ben in mijn communicatie en me ook meer bewust ben van mijn eigen handelen en het effect ervan."

REVIEWS UNIVERSITEIT VAN ARUBA

Coördinator Shoco Wellness

"Frank Verberne verleent al twee jaar diensten aan de Shoco Wellness Project for Mental Health and Wellbeing for Students and Staff in Higher Education op Arubaals een professionele coach en facilitator van workshops op gebied van Teamwork, Time Management, enPlanning.  De studenten en docenten die professionele coaching hebben ontvangen spreken lovend over Frank als praktisch, doelmatig en heel laagdrempelig. Een studente heeft ook aangegeven dat zij dankzij de coaching van Frank met succes haar onderzoek niet alleen heeft kunnen plannen, maar ook de planning heeft kunnen implementeren, afronden én afstuderen. Frank is een betrouwbare en ervaren professional die aan Shoco Wellness mee blijft werken voor het welzijn van studenten en staf in hoger onderwijs op Aruba."

Docent

"Ik kijk  met veel voldoening terug op de coachingssessies met Frank, die ik als zeer leerzaam heb ervaren en mij hebben aangezet om me voortgaand verder te ontwikkelen. Ik ben daarvoor gemotiveerd geworden en ik weet dat ik uiteindelijk zal slagen. De gesprekken met Frank zijn inspirerend. Frank houdt een spiegel voor en geeft dan heel concreet tips, waardoor ik langzaam maar zeker een aantal zaken goed voor ogen kreeg. Frank leerde me te denken in termen van oplossingen en hoe belangrijk het is om een positieve, actiegerichte mindset te ontwikkelen en daarmee vastberaden voort te gaan. Ik beveel Frank zeker ook aan bij collega's."

Student

"The coaching brought a lot of attention to all my positives and helped me see/view my past in a completely different perspective. I always ignored and set my past aside, because it was a tough one. But I learned to accept it and embraced it, as it brought me to the competent person, me. I also learned a lot on positive thinking and that has help me immensely. By doing ‘mental scripts’ and ‘positive thinking’ and also ‘relativeren’, I feel more confident now to do presentation without panicking, something I never thought I would be able to do. So, I am really thankful to Frank for helping me through this process. I would advise any student to do."