Team Performance Training & Coaching

Verbeter uw Team Performance: Ontwikkeling van Collectieve Doelen en Samenwerking

Ontdek hoe u middels onze training en coaching de performance van uw team kunt verbeteren en effectief kunt samenwerken aan gemeenschappelijke doelen. Als leidinggevende wilt u weten hoe de verhoudingen binnen uw team liggen, of er voldoende openheid en ondersteuning is, en of uw team beschikt over de juiste competenties. Wanneer er lastige team-issues ontstaan, is het aan u om hier actief mee aan de slag te gaan. Vergroot uw inzichten en bekwaamheid om no-nonsense succesvol te werken aan het verbeteren van de performance van uw team!

AANPAK EN WERKWIJZE TEAM PERFORMANCE VERBETERING

Onze Training en Coaching in Team Performance Verbetering kenmerkt zich door de volgende aspecten:

 1. Definieer Collectieve Doelen:
  Ontdek de kracht van het gezamenlijk formuleren en nastreven van collectieve doelen. Definieer duidelijke doelstellingen die het team inspireert en motiveert om gezamenlijk naar succes te streven.
 2. Stimuleer Feedback en Ondersteuning:
  Creëer een cultuur van openheid waarin teamleden elkaar constructieve feedback geven en ondersteunen. Leer hoe u de onderlinge relaties versterkt en het teamgevoel versterkt.
 3. Organiseer Teamwork op basis van Talenten en Competenties:
  Benut de diverse talenten en competenties binnen uw team. Leer hoe u de juiste persoon op de juiste plek zet en optimaal gebruikmaakt van de individuele krachten om als team succesvol te zijn.
 4. Voer Effectieve Overleggen:
  Leer hoe u effectieve en productieve teamoverleggen organiseert. Ontwikkel vaardigheden om de betrokkenheid van teamleden te vergroten, besluitvorming te stimuleren en constructieve discussies te faciliteren.
 5. Werk Succesvol aan Projecten:
  Ontdek hoe u als team succesvol kunt samenwerken aan projecten. Leer effectieve projectmanagementvaardigheden en technieken om de teamperformance te vergroten en resultaten te behalen.
 6. Haal Meer Prestaties met uw Team:
  Versterk de prestaties van uw team door de juiste focus en acties. Leer hoe u doorbraken creëert, intenties omzet in concreet gedrag en de teamdoelen bereikt.

Onze begeleiding bestaat uit verschillende elementen, waaronder:

 • KickOff: Een grondige analyse van de huidige staat van het team (0-meting) om herkenbare en gedragen leerdoelen vast te stellen.
 • Team-sessies met externe coach: Gezamenlijke sessies met het team onder begeleiding van een externe coach om teamontwikkeling te bevorderen.
 • 1-op-1 sessies met de leidinggevende: Persoonlijke coaching voor de leidinggevende, waarin praktijkwerk wordt uitgevoerd en feedback wordt gegeven om effectief leiderschap te ontwikkelen.
 • Korte Team-TimeOuts: Evaluatie van de voortgang op doelen en resultaten, evenals het leerproces van het team.
 • Afronding: Presentatie over het proces en de behaalde resultaten, inclusief een plan voor vervolgacties en de borging ervan.

SPECIFIEKE AANDACHT VOOR ROL SUPERVISOR

We geloven dat de ontwikkeling van het team niet los kan worden gezien van de ontwikkeling van de supervisor of manager. Daarom is de leidinggevende actief betrokken bij het ontwikkeltraject en krijgt hij/zij persoonlijke coaching. Tijdens deze coaching komen onderwerpen aan bod zoals:

 • Hoe ziet de leidinggevende zijn/haar rol en hoe zien de teamleden de rol en bijdrage van de leidinggevende?
 • Wat is de rol van de leidinggevende bij niet-functionele patronen binnen het team en wat kan/moet hij/zij doen om deze patronen te doorbreken?
 • In hoeverre heeft de leidinggevende het vermogen om een veilige omgeving te creëren en teamleden aan te spreken op het nemen van eigen verantwoordelijkheid?
 • Op welke manier werkt de leidinggevende aan het verbeteren van de teamperformance en wat kan hij/zij nog meer doen om de prestaties te vergroten?

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Investeer in de ontwikkeling van uw team en uzelf als leidinggevende. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze Training en Coaching in Team Performance Verbetering u gaan helpen om effectiever samen te werken, collectieve doelen te behalen en de prestaties van uw team naar een hoger niveau te tillen.

Bestel het VeranderBoek: dé Praktische Gids voor Effectieve Verandering

Wil je kennis maken met mijn e-VeranderBoek? Het is een praktische gids voor effectieve verandering binnen organisaties. Het is gebaseerd op mijn tientallen jaren praktijkervaring en bevat waardevolle inzichten, bruikbare tools en inspirerende voorbeelden die je helpen om verandering succesvol te leiden.

Ben je leidinggevende, consultant, manager of professional en verantwoordelijk voor of betrokken bij veranderprocessen, dan biedt het VeranderBoek waardevolle inzichten en praktische principes en handvatten om veranderingen effectief te implementeren om duurzame resultaten te bereiken.

Kern van het boek is de uitwerking van 7 principes, die samen een VeranderKompas vormen. In het boek zijn veel casussen opgenomen, zijn VeranderVersnellers uitgewerkt en vele do’s & dont’s die je handelingsbekwaamheid als ‘leader in change’ of change-agent verbreden en de impact van je veranderwerk vergroten.

Het boek richt zich vooral op de grootste belemmering voor verandering: het gedrag van medewerkers. In het boek lees je hoe je mensen meekrijgt en het gedrag van mensen op constructieve manier kunt beïnvloeden. Het is een waardevolle bron die je helpt bij het ontwikkelen van een verandercultuur en het creëren van een veerkrachtige organisatie.

Bestel vandaag nog het VeranderBoek en investeer in je persoonlijke en professionele groei, en de veranderkracht van je organisatie!