Management Skills / Persoonlijk Leiderschap Training & Coaching

Boost je management skills & persoonlijk leiderschap!

In een organisatie maken mensen het verschil. De rol, stijl en prestaties van de directie, managers, supervisors en staf-professionals zijn cruciaal voor succes. Inspirerend en resultaatgericht leiderschap, transparant bestuur, voorbeeldgedrag, verandermanagement en emotionele intelligentie brengen innovatie groei en resultaten in je organisatie. Onderstaande training & coaching programma’s richten zich op het verbeteren van jouw management-skills en persoonlijk leiderschap. Interessant en waardevol voor jou?

DE JUISTE TRAINING & COACHING VOOR JOUW GROEI

Leidinggevenden met nog weinig managerial bagage hebben baat met compacte praktische, en doelgerichte trainingen, die aansluiten bij casussen en vraagstukken uit hun eigen werksituatie. Mijn rol is die van sparringpartner, trainer en coach, gericht op instructie, tools en motivatie.

Meer ervaren teamleiders, managers of directieleden hebben zo hun eigen communicatie- en werkstijl ontwikkeld. Maar is deze altijd effectief? Voor deze groep is het waardevoller om de eigen handelingsbekwaamheid te verdiepen en verbreden middels coaching. Dan gaat het over persoonlijk leiderschap.
Mijn rol is die van sparringpartner en coach, gericht op reflectie, ontdekken van (nieuwe) inzichten en door-ontwikkelen leiderschapskwaliteiten.

MANAGEMENT TRAINING & COACHING AANBOD

 1. Inspirerend en resultaatgericht leidinggeven aan je team
  Leer hoe je je team kunt motiveren, effectief communiceert (in teamverband en one-on-ones), je team open en betrokken maakt en met je team tot betere resultaten komt.
 2. ‘Advanced Management’
  Leer hoe je minder operationeel een meer strategisch leiding geeft, complexe uitdagingen kunt aanpakken, werkprocessen verbetert en méér haalt uit je team en jezelf!
 3. 'Supervisor Basic’
  Dit programma is speciaal gericht op beginnend supervisors. Leer hoe je je werk organiseert en plant, helder en krachtig communiceert met je medewerkers, teamvergadering leidt en medewerkers betrekt, ‘red flags’ herkent en daar actie op neemt, zorg draagt voor een open (veilige) en motiverende werksfeer.
 4. Leidinggeven aan verandering
  Heb je in je organisatie te maken met ‘change’ en wil je meer bekwamen in het effectief leidinggeven aan verandering, dan past dit programma. Leer hoe je weerstand overwint en draagvlak creëert voor verandering, hoe je een plan maakt dat ook werkt, hoe je verandering communiceert, wat het van je eigen rol en voorbeeldgedrag vraagt, wat valkuilen zijn bij het invoeren van veranderingen, en hoe je met minder gedoe meer resultaten boekt met je afdeling/team.
 5. Sparren & klankborden
  Je stuit op lastige vraagstukken. Het loopt niet zoals je wilt, maar je krijgt er je vinger niet achter. Er zitten spanningen in je team maar het komt niet naar boven. Prestaties blijven achter. Verandering loopt vast of het tempo gaat traag en het proces loopt moeizaam. Je maakt overuren, krijgt geen ‘grip’ op je agenda en je ervaart energieverlies.Iedere leidinggevende, manager en leider zal deze onderwerpen wel eens tegen zijn gekomen in zijn/haar werk, dus vast en zeker herkennen. En dan? Je kan ervoor kiezen om stug door te gaan, hopen dat het beter gaat. Wat ook kan? Met een ervaren externe buitenstaander sparren c.q. klankborden.

INDIVIDUELE BEGELEDING VOOR JOUW SUCCES

Samen kijken we middels reflectie op jouw benaderings- en werkwijze (inclusief communicatie) en waar die op vast loopt. We benoemen alternatieven en bekijken welke het beste passen bij jou en de context. Je gaat ermee aan de slag en onderzoekt welke effecten het brengt. Jouw ervaringen bespreken we weer, en stap voor stap verbreed je je handelingsbekwaamheid, wat je effectiever maakt. In principe kun je over alle ‘kwesties’ en ‘worries’ waar je mee moet dealen, met mij sparren/ klankborden.

Met 30 jaar ervaring in verschillende uiteenlopende managementfuncties, sectoren (profit en non-profit) en organisaties kan ik van dienst zijn. Om middels training & coaching jouw Management Skills en Persoonlijk Leiderschap een boost te geven. Behalve als het gaat om onderwerpen die liggen op persoonlijk vlak, je persoonlijke geschiedenis. Ik ben geen therapeut, zal dan nee zeggen tegen de vraag, maar wel meedenken over een persoon uit mijn netwerk die wel gekwalificeerd is om je te ondersteunen.

WERKWIJZE : LEREN DOOR TE DOEN

Of het nu gaat om het ontwikkelen van leidinggevenden of dat van ervaren managers, mijn aanpak is gericht op vraagstukken en leerdoelen die je zelf inbrengt, niet op theorie. De sessies zijn compact en krijgen een vervolg in de praktijk middels korte opdrachten (observaties, acties). In de daaropvolgende sessie vindt er terugkoppeling en plaats. Deze manier van werken leidt tot ‘leren door te doen’: de beste manier van leren en jezelf ontwikkelen in Management Skills & Persoonlijk Leiderschap.

PRAKTIJKGERICHTE OPDRACHTEN

De opdrachten die je krijgt moet in je eigen afdeling/team worden uitgevoerd. De opdracht kan persoonlijk zijn, maar ook gericht zijn op je team of de organisatie. Je ontvangt heldere feedback, handvatten en praktische aanwijzingen, tips en ook tools om het eigen handelen effectiever te maken. De aanpak is motiverende en coachend. Het doel is dat je jouw handelingsbekwaamheid vergroot én verbreed. Dat je krachtiger wordt en met meer (zelf)vertrouwen je werk doet.

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Wil je meer weten wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen op het terrein van Management Skills / Persoonlijk Leiderschap Training & Coaching? Neem gewoon contact met mij op voor een oriënterend gesprek.

Bestel het VeranderBoek: dé Praktische Gids voor Effectieve Verandering

Wil je kennis maken met mijn e-VeranderBoek? Het is een praktische gids voor effectieve verandering binnen organisaties. Het is gebaseerd op mijn tientallen jaren praktijkervaring en bevat waardevolle inzichten, bruikbare tools en inspirerende voorbeelden die je helpen om verandering succesvol te leiden.

Ben je leidinggevende, consultant, manager of professional en verantwoordelijk voor of betrokken bij veranderprocessen, dan biedt het VeranderBoek waardevolle inzichten en praktische principes en handvatten om veranderingen effectief te implementeren om duurzame resultaten te bereiken.

Kern van het boek is de uitwerking van 7 principes, die samen een VeranderKompas vormen. In het boek zijn veel casussen opgenomen, zijn VeranderVersnellers uitgewerkt en vele do’s & dont’s die je handelingsbekwaamheid als ‘leader in change’ of change-agent verbreden en de impact van je veranderwerk vergroten.

Het boek richt zich vooral op de grootste belemmering voor verandering: het gedrag van medewerkers. In het boek lees je hoe je mensen meekrijgt en het gedrag van mensen op constructieve manier kunt beïnvloeden. Het is een waardevolle bron die je helpt bij het ontwikkelen van een verandercultuur en het creëren van een veerkrachtige organisatie.

Bestel vandaag nog het VeranderBoek en investeer in je persoonlijke en professionele groei, en de veranderkracht van je organisatie!