Business Performance & Executive Coaching

SPARREN OVER HET PRESTEREN VAN UW ORGANISATIE MET EEN ERVAREN VERANDER EXPERT

Ben je op zoek naar een inspirerende en no-nonsense sparringpartner en coach met jarenlange praktijkervaring in zowel profit als non-profit sectoren? Maak kennis met een ervaren ondernemer, consultant, management-trainer en bovenal een VeranderExpert die je kan ondersteunen op relevante organisatie- en businessthema's.

WAT KUN JE VAN MIJ VERWACHTEN?

Op deze uitdagingen bied ik ondersteuning :

 1. Ontwerpen effectieve veranderprogramma's
  Is er behoefte aan een effectief, praktisch en vooral resultaatgericht veranderprogramma?
  > ondersteuning bij het ontwerpen van een resultaatgericht veranderprogramma met
  bijbehorende strategie, aanpak en bemensing.
 2. Versnellen implementatie veranderingen
  Loopt de organisatie vast bij het implementeren van een verandering? Blijven plannen vooral papier?
  > praktisch advies en begeleiding om verandertrajecten succesvol te implementeren, met
  duurzaam duurzame resultaten.
 3. Leiderschap: leading change & versterken teamkracht
  Ontbreekt in de directie/het management team de collectieve focus en drive voor de verandering? Bestaat er gebrek aan (onderling) vertrouwen in de leiding?
  > team-coaching, gericht op het blootleggen van onderliggende, tegenwerkende factoren; collectief bepalen van de leidende principes voor succesvolle change als team/lijn
 4. Mobiliseren van de organisatie voor ‘change’
  Is er weerstand tegen verandering? Ervaar je dat medewerkers ‘op hun plaats blijven staan’ of zelfs tegenwerken?
  > advies / klankborden over keuze van interventies die draagvlak en betrokkenheid van verandering vergroten; bijvoorbeeld organiseren van een VeranderBootcamp
 5. Training & Coaching van key-personen op onderwerp Leading Change
  Beschikt je organisatie over te weinig specifieke verander-skills? Ontbreekt het key-personen aan het vermogen om leiding te geven aan verandering?
  > wegleren van specifieke ‘change-agent skills’ en het gericht coachen van key-personen
   in hun change-rol (kern: aanpassen werkprocessen, beïnvloeden gedrag)

Ervaring met VeranderProjecten / VeranderProgramma’s als:

 • Herformuleren strategie en doorvoeren reorganisaties.
 • Bedrijfsprocessen slimmer en efficiënter maken; invoeren lean-management .
 • Verhogen klantgerichtheid en waarde-creatie door herontwerp processen en ontwikkelen service-mindset.
 • Scale Up the Business: het verhogen van bedrijfsprestaties en versnellen van change.
 • Invoering Performance Management inclusief ontwerp dashboard en sturing door lijnmanagement.
 • Introductie ‘Het Nieuwe Werken’: van ontwerp tot invoering, inclusief leidinggeven ‘op afstand’.
 • Stroomlijnen en verbeteren prestaties van afdelingen; conflictoplossing binnen teams en werken vanuit vertrouwen.
 • Professionaliseren HRM: ontwikkeling naar rol van strategisch partner en change-agent.
 • Introduceren van waste-reductie beleid en programma’s: op weg naar circulaire economie.

WAT IS MIJN VISIE EN WERKSTIJL

Dit zijn mijn leidende principes, focus in mijn werk en werkstijl:

 • Van 'conflict' naar 'vertrouwen': het creëren van een cultuur van vertrouwen en samenwerking binnen uw organisatie.
 • Van 'inefficiënt' naar 'gestroomlijnd': het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen en het elimineren van inefficiëntie.
 • Van 'ad hoc / alles doen' naar 'doel- en resultaatgerichte focus': het definiëren van duidelijke doelen, inrichten van een dashbord, en sturen op meetbare bedrijfsresultaten.
 • Van 'roestvast' naar 'beweging en initiatief': het stimuleren van groei en verandering door innovatie, invoeren proces van continue verbeteren en pro-actief werken.
 • Van 'wijzen naar' naar 'verantwoordelijkheid nemen': inzetten op een cultuur waarin individuen verantwoordelijkheid nemen voor hun acties en bijdragen aan het succes van de organisatie.
 • Van 'praten en praten' naar 'anders doen': actiegericht werken aan implementatie van veranderingen in de dagelijkse bedrijfsvoering; focus op wat wél kan i.p.v. wat niet kan.
 • Van ‘star en traag’ naar ‘flexibel en wendbaar’: weghalen of aanpassen van vertragende procedures en structuren om zo de organisatie en dienstverlening aan te passen aan vereisten van klanten.

Ter ondersteuning van (advies)werk kunnen, indien een O-meting gewenst is, diverse tools worden ingezet, zoals:

 • Diagnosetool 'Effectief Veranderen'
 • Diagnosetool 'Effectief Management'
 • Diagnosetool 'Teamwork'
 • Diagnosetool 'Psychologische Veiligheid in Teams'
 • Diagnosetool 'VISTA' (Strategie-ontwikkeling)
 • Diagnosetool 'Klantgericht Organiseren en Werken'

MEER INFORMATIE EN CONTACT

Wil je meer weten wat ik voor jou of je organisatie kan betekenen? Neem gewoon contact met mij voor een vrijblijvend oriënterend gesprek.

Bestel het VeranderBoek: dé Praktische Gids voor Effectieve Verandering

Wil je kennis maken met mijn e-VeranderBoek? Het is een praktische gids voor effectieve verandering binnen organisaties. Het is gebaseerd op mijn tientallen jaren praktijkervaring en bevat waardevolle inzichten, bruikbare tools en inspirerende voorbeelden die je helpen om verandering succesvol te leiden.

Ben je leidinggevende, consultant, manager of professional en verantwoordelijk voor of betrokken bij veranderprocessen, dan biedt het VeranderBoek waardevolle inzichten en praktische principes en handvatten om veranderingen effectief te implementeren om duurzame resultaten te bereiken.

Kern van het boek is de uitwerking van 7 principes, die samen een VeranderKompas vormen. In het boek zijn veel casussen opgenomen, zijn VeranderVersnellers uitgewerkt en vele do’s & dont’s die je handelingsbekwaamheid als ‘leader in change’ of change-agent verbreden en de impact van je veranderwerk vergroten.

Het boek richt zich vooral op de grootste belemmering voor verandering: het gedrag van medewerkers. In het boek lees je hoe je mensen meekrijgt en het gedrag van mensen op constructieve manier kunt beïnvloeden. Het is een waardevolle bron die je helpt bij het ontwikkelen van een verandercultuur en het creëren van een veerkrachtige organisatie.

Bestel vandaag nog het VeranderBoek en investeer in je persoonlijke en professionele groei, en de veranderkracht van je organisatie!